TechAnkara Project Market 2024 for Universities and European Exchange Program for Young Entrepreneurs Online Information Meeting
An information meeting about the "2024 TechAnkara Project Market and European Exchange Program for Young Entrepreneurs" will be held for all universities in Turkey under the coordination of Ankara Development Agency.
 
The aim of 2024 TechAnkara Proje Pazara is to strengthen the entrepreneurship ecosystem focused on advanced technology and high added value, to ensure the implementation of innovative ideas and commercialization of innovative products, and to ensure that the projects gain a place in the regional, national and international arena.
 
The aim of the European Exchange Program for Young Entrepreneurs is to inform European entrepreneurs who aim to establish and/or successfully run a small business in Europe. Within the scope of the program, new entrepreneurs will have the opportunity to meet with an experienced entrepreneur for a period of 1 to 6 months and exchange information and business ideas.
 
The online information meeting for universities will be held on May 20, 2024 (Monday) at 14.00.
 
 
Üniversitelere Yönelik TechAnkara Proje Pazarı 2024 ve Genç Girişimciler İçin Avrupa Değişim Programı Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı
Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Türkiye’de bulunan tüm üniversitelere yönelik “2024 TechAnkara Proje Pazarı ve Genç Girişimciler İçin Avrupa Değişim Programı” hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
 
2024 TechAnkara Proje Pazara’nın amacı ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve inovatif ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer edinmesini temin etmektir.
 
Genç Girişimciler İçin Avrupa Değişim Programı’nın amacı ise Avrupa'da küçük işletme kurmayı ve/veya işletmeyi başarılı bir şekilde yürütmeyi hedefleyen Avrupalı girişimcileri bilgilendirmektir. Program kapsamında, yeni girişimciler, 1 ile 6 aylık bir süre boyunca deneyimli bir girişimciyle bir araya gelerek bilgi ve iş fikirleri alışverişi yapma fırsatı bulacaklardır.
 
Üniversitelere yönelik olarak düzenlenecek olan çevrim içi bilgilendirme toplantısı 20 Mayıs 2024 (Pazartesi) Saat 14.00' da düzenlenecektir.