Between March 23-31, the project "By the Waves of Digital" on radio broadcasting was implemented. The project was held in Castelo de Vide with 33 participants from 11 countries. Along with the project graciously hosted by Altino Barradas, participants learned a lot information about radio broadcasting applying the non-formal learning model, met people from different countries and got to know different cultures. 
To represent Turkiye,  Gurkan Akcaer, LEAR of S&G and Sevval Yuce from the Institute of Future Research participated in the project. In their presentations, they talked about the development of radio broadcasting in Turkiye and its current situation. In addition, by participating in the international evening, they both introduced their own culture and got to know the specialty of 10 different countries. Sevval Yuce, who participated in the Erasmus+ project for the first time, expressed her experiences as follows: "It was really enjoyable and educational experience for me. I learned a lot of information about radio programes and tecnichal side. And, I gain lots of friends from different countries. It was nice to see different perspectives."
 
 
ÇEVRİMİÇİ "RADYO PAYLAŞIM" PROJESİ 
 
23-31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen "radyoculuk" konulu Erasmus+ projesine, Türkiye dahil olmak üzere, 11 ülkeden 33 katılımcı katıldı. Altino Barradas'ın ev sahipliğini yaptığı "Dijital Dalgalarla" projesi Castelo de Vide'de gerçekleştirildi. Projede; yaygın öğrenme modeli kullanılarak radyoculuk hakkında eğitimler verildi, katılımcıların farklı kültürlerle bir araya gelmeleri sağlandı ve kültürlerarası etkileşime imkân tanındı. 
Projeye, Türkiye'yi temsil etmek üzere ise S&G yönetim kurulu üyesi Gürkan Akçaer ve Gelecek Araştırmaları Enstitüsü gönüllüsü Şevval Yüce katıldı. Yaptıkları sunumlarla Türkiye'de radyoculuğun gelişimi ve bugünkü mevcut durumundan bahsettiler. Bunun yanı sıra, katılımcıların kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıtmaları adına düzenlenen "uluslararası gece"ye katılarak hem kendi kültürlerini tanıttılar hem de 10 farklı ülkenin kültürel yanlarını tanıma fırsatı buldular. İlk kez bir Erasmus+ projesine katılan Şevval Yüce deneyimlerini şu şekilde dile getirdi: "Benim için gerçekten çok keyifli ve öğretici bir deneyim oldu. Radyo programcılığı ve radyonun teknik yönüyle ilgili pek çok şey öğrendim. Ayrıca farklı ülkelerden pek çok arkadaş da kazandım. Farklı bakış açıları görmek çok güzel ve ufuk açıcıydı."