We, as a volunteers in Debar, Noth Macedonia, provide art education to children in kindergarten.

Our aim is to work with children between the ages of 5-6 and teach them to express themselves freely and be aware of their creativity with the help of art, which is a new and different means of communication, in line with their studies and what they have learned.

The main subjects that we focused in the education is drawing, painting, or modeling, printing and different game concepts.

We would like to expand children’s perspective by using their creativity, intelligence and potential efficiently.

We are really happy for helping our little friends to have a big role for finding their own personality and expressing themselves in the different fields.

Damla AKKAYA and Furkan DEPELİ

Biz Kuzey Makedonya’nın şehri olan Debar’da gönüllü olarak, kreşte eğitim almakta olan çocuklara sanat eğitimi vermekteyiz.

Amacımız; 5-6 yaş aralığındaki çocukların, yaptıkları çalışmalar ve öğendikleri doğrultusunda, yeni ve farklı bir iletişim aracı olan sanat ile birlikte kendilerini  özgürce ifade edebilmeleri ve yaratıcılıklarının farkına varabilmeleri.

Bu eğitimde başlıca ele aldığımız konular; Çizim, boyama, modelaj, baskı ve oyun kavramları.

Çocukların sahip olduğu yaratıcılık, zeka ve potansiyellerini olabildiğince verimli kullanarak bakış açılarını genişletmek istiyoruz. Küçük dostlarımızla birlikte kendi kişiliklerini bulmalarında ve farklı bir alanda ifade etmelerinde rol oynadığımız için çok mutluyuz.